ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER2023-2027

Ανακοινώσεις

Φόρμα ιεράρχησης των αναγκών της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος ‘Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα’ (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027 για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας

Οκτώβριος 13th, 2023|0 Comments

Φόρμα ιεράρχησης των αναγκών της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος ‘Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα’ (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027 για τις Περιφερειακές [...]

Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις αλιευτικές ζώνες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας

Σεπτέμβριος 21st, 2023|0 Comments

Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις αλιευτικές ζώνες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας Ενημερωτικό Κείμενο Ενημερωτικό Φυλλάδιο [...]

Διενέργεια κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕ∆

Αύγουστος 7th, 2023|0 Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ – Τσιμεντοστρώσεις Σκοπέλου

Ιούνιος 28th, 2023|0 Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ - Τσιμεντοστρώσεις Σκοπέλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιούνιος 26th, 2023|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης Διακρατικής Συνεργασίας με θέμα: «i-flavours-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Untitled-1  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2023-2027


Untitled-1 ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   LEADER 2023-2027