Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αύγουστος 27th, 2021|0 Comments

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαδικασία και έντυπα πληρωμής δικαιούχων Υπομέτρου 19.2 (έργα ιδιωτικού χαρακτήρα)

Αύγουστος 25th, 2021|0 Comments

1.EΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2.Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ 3.Ε_1.4_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ 4.Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5.Π_3_EKΘΕΣΗ_ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.LEADER-ΥΠΟΜΕΤΡΟ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 7.ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΙΧ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 8.ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 9.ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ 10.ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ 11.Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 12. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (ΕΑΠ ΑΕ)-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ

Αύγουστος 25th, 2021|0 Comments

Ισολογισμός & Αποτελέσμάτα ΕΑΠ ΑΕ_2020 κατά ΕΛΠ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΑΠ ΑΕ_2020 ΚΑΤΑ ΕΛΠ

Διαδικτυακή Ενημέρωση στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2

Μάιος 26th, 2021|0 Comments

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο: Στρατηγικοί Πυλώνες για την βιώσιμη [...]