ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER2023-2027

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Μάρτιος 1st, 2024|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Ζαχαριου_24PROC014353281 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Ντρογκουλη_24PROC014353355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Δεκέμβριος 2nd, 2023|0 Comments

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.)                               [...]

Untitled-1  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2023-2027


Untitled-1 ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   LEADER 2023-2027

                                                 Λαρίσης 191, ΤΚ 38 334 Βόλος Τηλ.: 24210 78391-5 Φαξ: 24210 78215 info@eapilio.gr

DEVELOPMENT ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITIES OF MAGNESIA

191 Larisis Str., 38 334 Volos, Hellas

Phone: +30 24210 78391-5

Fax: +30 24210 78215