3η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 – 2006

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «MEDITERRITAGE» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΠ Α.Ε.

Το «MEDITERRITAGE: Οικονομική αξιοποίηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών όγκων της Μεσογείου» ήταν ένα σχέδιο ανάπτυξης, που εξελίχθηκε στο Περιφερειακό Πλαίσιο Δράσης (ΠΠΔ) με συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III C Νότια Ζώνη με στόχο την βελτίωση των πολιτικών των περιφερειών της Ευρώπης για τις ορεινές περιοχές τους.

Οι εταίροι που συμμετείχαν προέρχονταν από τις περιοχές της Κορσικής (Γαλλία), Βασιλικάτα (Ιταλία), Καλαβρία (Ιταλία), Λιγουρία (Ιταλία), Μούγκλα (Τουρκία), Μαράκες (Μαρόκο), Αχράς (Αλγερία), Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα).

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. συμμετείχε στα εξής υποπρογράμματα του MEDITERRITAGE:

«VILLAGES : Παραδοσιακοί οικισμοί»
Συνολικός προϋπολογισμός : 10.000 €

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή της Μαγνησίας υλοποιήθηκε από την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. με δράσεις που αφορούσαν την καταγραφή, διαφύλαξη, προώθηση και οικονομική αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του οικισμού του Παλιουρίου στην περιοχή του Δήμου Αισωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως ορεινή περιοχή του Μεσογειακού τοπίου.
Στόχος της συνεργασίας ήταν η ανταλλαγή και απόκτηση τεχνογνωσίας, εμπειριών μεταξύ οικισμών ορεινών περιοχών της Μεσογείου όπου η προβολή του πολιτιστικού αποθέματος αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών του νομού μέσω της αξιοποίησης παραδοσιακών οικισμών, που έχουν περιθωριακή παρουσία στην οικονομία του νομού.
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του οικισμού του Παλιουρίου, όσο αφορά τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του στοιχεία, και προτάσεις για την αναβάθμιση του οικισμού.

«PRODUITS TYPIQUES: Παραδοσιακά προϊόντα»
Συνολικός προϋπολογισμός : 15.000 €

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή της Μαγνησίας υλοποιήθηκε από την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. με δράσεις που αφορούσαν την προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων του Πηλίου, ιδιαίτερα του μήλου και της ελιάς που είναι προϊόντα ΠΟΠ, και την απόκτηση τεχνογνωσίας νέων μεθόδων παραγωγής στην περιοχή του Πηλίου  και συγκεκριμένα για την περιοχή του Δήμου Μηλεών, η οποία χαρακτηρίζεται ως ορεινή – μειονεκτική περιοχή του Μεσογειακού τοπίου.
Στόχος της συνεργασίας ήταν η ανταλλαγή και απόκτηση τεχνογνωσίας, εμπειριών μεταξύ ορεινών περιοχών της Μεσογείου όπου η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών του νομού μέσω της αξιοποίησης παραδοσιακών προϊόντων, που έχουν περιθωριακή παρουσία στην αγροτική οικονομία.
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των προϊόντων της ελιάς και του μήλο για την περιοχή του Πηλίου, όσο αφορά της συνθήκες παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και διάθεσης, και προτάσεις για την προβολή τους.

«WASTE MANAGEMENT: Διαχείριση αποβλήτων σε παραδοσιακούς οικισμούς»
Συνολικός προϋπολογισμός : 15.000 €

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή της Μαγνησίας υλοποιήθηκε από την Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. με δράσεις που αφορούσαν αφορούν την ορθή διαχείριση απορριμμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές του Πηλίου και συγκεκριμένα για την περιοχή του Δήμου Μηλεών, Δήμου Αγριάς, Δήμου Αρτέμιδας, η οποία χαρακτηρίζεται ως ορεινή περιοχή του Μεσογειακού τοπίου.
Στόχος της συνεργασίας ήταν η ανταλλαγή και απόκτηση τεχνογνωσίας, εμπειριών μεταξύ ορεινών περιοχών της Μεσογείου όπου η ορθή διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών του νομού μέσω της ορθής διαχείρισης απορριμμάτων, που έχουν σημαντική συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη του νομού.
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων στον Νομό Μαγνησίας, όσο αφορά τις υφιστάμενες υποδομές, και προτάσεις για την βελτίωση τους.