3η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 – 2006

Ε.Π.Κ.Π. LEADER+

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ ΠΗΛΙΟΥ & Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Θέμα συσπείρωσης:
Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής και των σημαντικών της προϊόντων μέσα από μια ήπια τουριστική ανάπτυξη που θα διασφαλίζει την αειφορία τους.

Χαρακτηριστικός τίτλος προγράμματος:
Πήλιο – Β. Σποράδες: Ένα Ζωντανό Μνημείο της Παράδοσης, του Πολιτισμού και της Φύσης

Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ ΕΑΠ Α.Ε. και ΥΠΑΑΤ: 01 Απρ 2003

Ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τοπικού προγράμματος: 30 Ιουν 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνολικό κόστος: 8.040.517,35 €
Δημόσια δαπάνη: 5.999.480,00 €
Κοινοτική συμμετοχή: 4.487.406,68 €
Εθνική συμμετοχή: 1.512.073,32 €
Ίδια συμμετοχή: 2.041.037,34 €
Έκταση περιοχής παρέμβασης: 1.561,88 τ.χλμ.
Πληθυσμός περιοχής παρέμβασης: 42.547 κάτοικοι
Σύνολο ενταγμένων έργων: 36
Νέα έργα: 27
Εκσυγχρονισμοί, βελτιώσεις, soft ενέργειες: 4
Εγκατάσταση Συστημάτων Ποιότητας: 5
Εκπόνηση μελετών: 3
Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας: 35
Νέες εποχικές θέσεις εργασίας: 65