Νέα – Προκηρύξεις

/Νέα - Προκηρύξεις

Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020»

23.01.2018 - KYA 2635_ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19.2

By | Ιανουάριος 23rd, 2018|0 Comments

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

23.01.2018 - ΥΑ 13214_19.2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ

By | Ιανουάριος 23rd, 2018|0 Comments

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

23.01.2018 - ΥΑ 13215_19.2 ΔΗΜΟΣΙΑ

By | Ιανουάριος 23rd, 2018|0 Comments

Εγκεκριμένο Αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER της ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε με τίτλο: «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες»

23.01.2018 -   Εγκεκριμένο Αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα ΕΑΠ ΑΕ  

By | Ιανουάριος 23rd, 2018|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, προτίθεται να συνάψει ετήσιες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.),  για  την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και στην Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ». Για περισσότερα βλέπετε  [...]

By | Δεκέμβριος 1st, 2017|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2017

By | Μάιος 31st, 2017|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περίληψη Προκήρυξης Αναλυτική Προκήρυξη Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας έως τέλος του έτους για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και την Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ [...]

By | Φεβρουάριος 6th, 2017|0 Comments

ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΚΥΑ_ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

By | Δεκέμβριος 19th, 2016|0 Comments

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των φακέλων Β΄ φάσης των τοπικών προγραμμάτων για το CLLD/LEADER

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο τα αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Β΄ φάσης και βαθμολόγησης των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης η Εταιρία Ανάπτυξης [...]

By | Νοέμβριος 2nd, 2016|0 Comments

Πρόγραμμα Ανοιχτών Εκδηλώσεων Ενημέρωσης Σεπτεμβρίου, για το CLLD/LEADER

          Στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης διαβούλευσης του Προγράμματος CLLD-LEADER, θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο οι παρακάτω εκδηλώσεις ενημέρωσης: Ημερομηνία Ώρα Μέρος Τρίτη 06.09.2016 18.45 Αλόννησος: Αμφιθέατρο Αλοννήσου Τετάρτη 07.09.2016 11.30 Σκόπελος: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 07.09.2016 19.00 Σκιάθος: Γυμνάσιο Σκιάθου            

By | Σεπτέμβριος 1st, 2016|0 Comments