Νέα – Προκηρύξεις

/Νέα - Προκηρύξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ) της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος Νομού Μαγνησίας LEADER/CLLD με τίτλο: «Στρατηγικοί πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης στη Μαγνησία και τις Σποράδες»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

By | Νοέμβριος 17th, 2021|0 Comments

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020», προτεραιότητα [...]

By | Νοέμβριος 3rd, 2021|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

PROSKLHSH EKDHLOSHS ENDIAFERONTOS_oik_gf_ΑΔΑ

By | Οκτώβριος 27th, 2021|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ

Anakoinosi gia symbasi ergou_pe_tritsis_ΑΔΑ

By | Οκτώβριος 27th, 2021|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

PROSKLHSH EKDHLOSHS ENDIAFERONTOS_oik_lt_ΑΔΑ

By | Οκτώβριος 27th, 2021|0 Comments

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης»)

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 638/27.09.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: [...]

By | Οκτώβριος 27th, 2021|0 Comments

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 638/27.09.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 8.3.3: ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 508/2014 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ»

Ανακοίνωση_Τροποποίηση 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ_ΕΑΠ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΤΔ_ΕΑΠ ΕΥΚΕ_1η τροποποίηση

By | Οκτώβριος 11th, 2021|0 Comments

Παρουσίαση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων)»

parousiasi_1hs prosklisis idiotika_etha

By | Οκτώβριος 11th, 2021|0 Comments

Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων

Στο πλαίσιο της 1ης  Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού  χαρακτήρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή [...]

By | Οκτώβριος 11th, 2021|0 Comments

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Υπομέτρου 19.2

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων της 2ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος Νομού Μαγνησίας LEADER/CLLD με τίτλο: «Στρατηγικοί πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης στη Μαγνησία και τις Σποράδες» ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

By | Οκτώβριος 8th, 2021|0 Comments