Νέα – Προκηρύξεις

- Αποτελέσματα 2ης Προκήρυξης Τ.Π. LEADER - Πρακτικά

Μάιος 27th, 2013|

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312, 313 του 'Αξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης, με την υπ΄ αριθ. 9175/23-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 311,312,313, μέχρι και την 24η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή.

Απρίλιος 24th, 2013|

2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312, 313 του 'Αξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) [doc]

Μάρτιος 19th, 2013|

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π/Υ 15.000€+ΦΠΑ - Αναλυτικό τεύχος - Παραρτήματα

Ιανουάριος 16th, 2013|

Προκηρύξη θέσης Λογιστή ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για το έργο με Π/Υ 20.000€ +ΦΠΑ: «Παροχή Υπηρεσιών Διάδοσης - Προβολής για το Έργο “LAKEADMIN – Regional Administration of Lake Restoration Initiatives”»

Δεκέμβριος 20th, 2012|

Aνακοίνωση για πρόθεση επιλογής αναδόχου με απευθείας ανάθεση

Δεκέμβριος 19th, 2012|

Προκηρύξη θέσεων (αναλυτικά) για: - Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης - Γεωπόνο - Πολιτικό Μηχανικό - Μηχανικό Περιβάλλοντος

Δεκέμβριος 7th, 2012|

Υποβληθείσες προτάσεις 2ης προκύρηξης Τ.Π. LEADER Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη του έργου LAKEADMIN

Νοέμβριος 16th, 2012|

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος - Περιγραφή προγράμματος [rar] - Παραρτήματα [rar] - Παράταση για 05.11.2012

Ιούλιος 13th, 2012|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για θέσεις ειδικότητας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος

Απρίλιος 2nd, 2012|

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER

Φεβρουάριος 25th, 2012|

Αποτελέσματα 1η Προκήρυξης Τ.Π.LEADER - Ανακοίνωση - Πρακτικό

Ιανουάριος 5th, 2012|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (έληξε) - Πολιτικό Μηχανικό & Μηχανικό Περιβάλλοντος - Δικηγόρο & Λογιστή-Φοροτεχνικό - Γεωπόνο

Δεκέμβριος 15th, 2011|

Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού της ΕΑΠ ΑΕ για την προμήθεια & Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (έληξε) +[zip] Συνοδευτικά αρχεία (παραρτήματα)

Σεπτέμβριος 12th, 2011|

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER (έληξε) +[zip] Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΕΑΠ ΑΕ +[zip] Παραρτήματα

Μάρτιος 17th, 2011|

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου (έληξε)

Δεκέμβριος 16th, 2010|