Νέα – Προκηρύξεις

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος - Περιγραφή προγράμματος [rar] - Παραρτήματα [rar] - Παράταση για 05.11.2012

Ιούλιος 13th, 2012|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για θέσεις ειδικότητας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος

Απρίλιος 2nd, 2012|

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER

Φεβρουάριος 25th, 2012|

Αποτελέσματα 1η Προκήρυξης Τ.Π.LEADER - Ανακοίνωση - Πρακτικό

Ιανουάριος 5th, 2012|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (έληξε) - Πολιτικό Μηχανικό & Μηχανικό Περιβάλλοντος - Δικηγόρο & Λογιστή-Φοροτεχνικό - Γεωπόνο

Δεκέμβριος 15th, 2011|

Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού της ΕΑΠ ΑΕ για την προμήθεια & Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (έληξε) +[zip] Συνοδευτικά αρχεία (παραρτήματα)

Σεπτέμβριος 12th, 2011|

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER (έληξε) +[zip] Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΕΑΠ ΑΕ +[zip] Παραρτήματα

Μάρτιος 17th, 2011|

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου (έληξε)

Δεκέμβριος 16th, 2010|