Νέα – Προκηρύξεις

Στις 22 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού διαβούλευση από στελέχη της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α» και ενδιαφερόμενους/δικαιούχους, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και επιλογής της στρατηγικής και των δράσεων του νέου προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων «CLLD 2014-2020». Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αλμυρού καθώς επίσης να απαντηθούν ερωτήματα και απορίες των ενδιαφερομένων, αλλά και να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, σε συνδυασμό με [...]

Αύγουστος 22nd, 2016|

Στις 22 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00’ πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ο.Ε.Β.Ε.Μ, η δεύτερη φάση της διαβούλευσης μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Μαγνησίας και στελεχών της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και επιλογής της στρατηγικής και των δράσεων του νέου προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων «CLLD 2014-2020». Ο σκοπός της συνάντησης είναι να αναδειχθεί ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο κλάδος των επιχειρηματιών την ανάπτυξη της περιοχής του Νομού Μαγνησίας καθώς επίσης να απαντηθούν ερωτήματα και απορίες των ενδιαφερομένων, αλλά και να [...]

Αύγουστος 22nd, 2016|

Διαβούλευση για το Πρόγραμμα CLLD/Leader 2014-2020, A' Φάση Διαβούλευσης. Πρόγραμμα ανοιχτών ενημερώσεων για τον τοπικό πληθυσμό. Εβδομάδα 4-8/7/2016  

Ιούλιος 6th, 2016|

Σύντομη Παρουσίαση του νέου προγράμματος CLLD/LEADER

Ιούλιος 6th, 2016|

Εδώ θα βρείτε το Ενημερωτικό υλικό για το νέο CLLD/LEADER

Ιούλιος 6th, 2016|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.pdf

Μάρτιος 21st, 2016|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.pdf

Μάρτιος 21st, 2016|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ.pdf

Μάρτιος 21st, 2016|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf

Μάρτιος 21st, 2016|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

Φεβρουάριος 29th, 2016|

Πρόσκληση για την εκπόνηση μελέτης προώθησης τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο του Τ.Π. LEADER

Αύγουστος 18th, 2015|

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΑΠ Α.Ε.

Δεκέμβριος 16th, 2014|

Προκήρυξη θέσεων για γεωπόνο, πολιτικό μηχανικό και μηχ.περιβάλλοντος

Δεκέμβριος 8th, 2014|

- Αποτελέσματα 3ης Προκήρυξης Τ.Π. LEADER - Πρακτικά

Σεπτέμβριος 20th, 2014|

Πρόσκληση εκδήλωσης για την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER - Περιγραφή προγράμματος

Αύγουστος 12th, 2014|

Πρόχειρος διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Nature Tourism Biennale στην Πορτογαλία

Αύγουστος 9th, 2014|

Παράταση - 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» - Παράταση πρόσκλησης

Φεβρουάριος 24th, 2014|

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» - Περίληψη πρόσκλησης - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος - Περιγραφή προγράμματος [rar] - Παραρτήματα [rar]

Δεκέμβριος 12th, 2013|

- Ανακοίνωση για πρόθεση επιλογής αναδόχου με απευθείας ανάθεση - Προκήρυξη θέσεων για γεωπόνο, πολιτικό μηχανικό και μηχανικό περιβάλλοντος

Δεκέμβριος 5th, 2013|

Οριστικά αποτελέσματα 2ης προκήρυξης Τ.Π.LEADER

Ιούνιος 21st, 2013|