Μήνυμα Προέδρου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Α.Π. Α.Ε.
Κουτσάφτης Παναγιώτης

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) Αναπτυξιακή ΟΤΑ Α.Ε. αποτελεί μηχανισμό στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας και του αναπτυξιακού προγραμματισμού για το νομό Μαγνησίας εδώ και πολλά χρόνια. Υποστηρίζει τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, δημιουργεί προϋποθέσεις και συντονίζει την ανάληψη καινοτόμων παραγωγικών πρωτοβουλιών που διευρύνουν και αναβαθμίζουν την τοπική αγορά εργασίας, αξιοποιεί και διαχέει – δημοσιοποιεί αναπτυξιακές ευκαιρίες, προβάλει την περιοχή εμβέλειάς της, τα φυσικά και ανθρωπογενή πλεονεκτήματα και εν γένει συμβάλει στη βελτίωση των δεικτών της τοπικής ανάπτυξης

Στην τρέχουσα περίοδο βασική προτεραιότητα της Διοίκησης είναι η σύμμετρη ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της εταιρίας μέσα από τον καθορισμό και την υλοποίηση στόχων συμβατών με τις υπάρχουσες και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Αρωγός της προσπάθειας αυτής είναι το εξειδικευμένο στελεχιακό της δυναμικό το οποίο αποτελεί εγγύηση επιτυχίας της επιδιωκόμενης στοχευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής και η μακροχρόνια και πολύμορφη σχέση και διασύνδεση με αντίστοιχες εταιρίες και φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ιστοσελίδα που έχετε επισκεφθεί έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων των προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρία, προκειμένου να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως προς την αξιοποίηση των αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν. Από τη θέση του Προέδρου και του Δ/ντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Π. Α.Ε. καλώ κάθε πολίτη και κάθε φορέα να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ε.Α.Π. Α.Ε. και τις ευκαιρίες που παρέχονται μέσω της εταιρίας συνεισφέροντας στην ανάπτυξη του τόπου του.