Μέτοχοι

Συνολικά οι Μέτοχοι της ΕΑΠ Α.Ε. είναι 33.

Από αυτούς οι 8 είναι δήμοι του Νομού,
Οι 14 είναι Συνεταιρισμοί (κυρίως αγροτικοί),
Και οι υπόλοιποι 11 είναι διάφορες ενώσεις, όπως η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ), η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, το Τ.Ε.Ε. Τμ.Μαγνησίας, η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας και η Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Νομού Μαγνησίας, και μια πλειάδα συλλογικών και ιδιωτικών φορέων.