Ανακοίνωση_Τροποποίηση 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ_ΕΑΠ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΤΔ_ΕΑΠ ΕΥΚΕ_1η τροποποίηση