Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008.