Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων 1ης Προκήρυξης_ιδιωτικά