Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων 19.2 ιδιωτικά (1)