ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) ως εξωτερικός συνεργάτης για την παροχή έργου με τίτλο «Διοικητική υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων»

PROSKLHSH EKDHLOSHS ENDIAFERONTOS