4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER: «ΠΗΛΙΟ, ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ ΕΑΠ Α.Ε. και ΥΠΑΑΤ: 17 Δεκ 2010
Ύψος δημόσιας δαπάνης Προγράμματος: 6.700.000 €
Έκταση περιοχής παρέμβασης: 896,82 τ.χλμ.
Πληθυσμός περιοχής παρέμβασης: 28.608 κάτοικοι
Αριθμός Δήμων περιοχής παρέμβασης: 12 Δήμοι & 2 Κοινότητες
Αριθμός Δ.Δ. περιοχής παρέμβασης: 39

1η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER 15.03.2011 – 21.06.2011
Δημόσια Δαπάνη 1ης Προκήρυξης: 4.318.859,00€
Αριθμός εγκεκριμένων έργων: 15


η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER
10.07.2012 – 15.10.2012
Δημόσια Δαπάνη 2ης Προκήρυξης: 1.025.001,00€
Αριθμός ενταγμένων έργων: 17