ΠΗΛΙΟ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΡΛΑ
μνημείο παράδοσης, πολιτισμού και φύσης

Ο συγκεκριμένος οδηγός εκδόθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ με σκοπό την προβολή της περιοχής του Πηλίου, της Κάρλας, αλλά και των νησιών των Β. Σποράδων. Η περιοχή χωρίζεται στους δήμους (Καποδιστριακοί δήμοι) και για κάθε δήμο περιγράφονται γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία, στοιχεία για τη φύση και διαδρομές, πολιτισμό και μνημεία, τοπικά προϊόντα, τοπικές εκδηλώσεις. Ο οδηγός συμπληρώνεται από καταπληκτικές φωτογραφίες της περιοχής.