Πήλιον Όρος

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II δημιουργήθηκε το βιβλίο «Πήλιον Όρος» με γεωγραφικά, ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία για την περιοχή του Πηλίου. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ και συγκεκριμένα της διακρατικής συνεργασίας, το βιβλίο μεταφράστηκε και εκτυπώθηκε στα αγγλικά και γαλλικά.