Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.4 και 19.2.6 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων μετά την εξέταση υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών.

Επισυνάπτεται  ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚAΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ανά υποδράση.

pinakas_oristikon_apotelesmaton_EAP AE