Πρόχειρος διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Nature Tourism Biennale στην Πορτογαλία