2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας»
Περίληψη πρόσκλησης
Αναλυτικό τεύχος
Περιγραφή προγράμματος [rar]
Παραρτήματα [rar]
Παράταση για 05.11.2012