Προκηρύξη θέσης Λογιστή
ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για το έργο με Π/Υ 20.000€ +ΦΠΑ: «Παροχή Υπηρεσιών Διάδοσης – Προβολής για το Έργο “LAKEADMIN – Regional Administration of Lake Restoration Initiatives”»