Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312, 313 του ‘Αξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ)
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης, με την υπ΄ αριθ. 9175/23-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 311,312,313, μέχρι και την 24η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή.