Εδώ θα βρείτε το Ενημερωτικό υλικό για το νέο CLLD/LEADER