Νέα – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Ζαχαριου_24PROC014353281 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Ντρογκουλη_24PROC014353355

Μάρτιος 1st, 2024|

ANAKOINOSH GIA PROISTAMENO Perilipsi proklisis_2024

Μάρτιος 1st, 2024|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ iFLAVORS_ΠΡΟΒΟΛΗ_24PROC014147630 ΠΕΡΙΛΗΨΗ+ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ 9ΥΑ246ΝΠΙΩ-Β60

Ιανουάριος 20th, 2024|

DIAKHRYKSH iFLAVORS_EFARMOGH_24PROC014145398 ΠΕΡΙΛΗΨΗ+ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ 6ΧΔΗ46ΝΠΙΩ-7ΤΣ

Ιανουάριος 20th, 2024|

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.)                                                                   ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας δύο ετών, με: ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Γεωπόνου και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Κωδ. Θέσης 1) ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Κωδ. Θέσης 2) ένα (1) [...]

Δεκέμβριος 2nd, 2023|

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οκτώβριος 16th, 2023|

Φόρμα ιεράρχησης των αναγκών της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος ‘Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα’ (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027 για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας

Οκτώβριος 13th, 2023|

Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις αλιευτικές ζώνες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας Ενημερωτικό Κείμενο Ενημερωτικό Φυλλάδιο  

Σεπτέμβριος 21st, 2023|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Αύγουστος 7th, 2023|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ - Τσιμεντοστρώσεις Σκοπέλου

Ιούνιος 28th, 2023|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης Διακρατικής Συνεργασίας με θέμα: «i-flavours-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Ιούνιος 26th, 2023|

Agenda_iFlavours_Kick off Meeting

Ιούνιος 26th, 2023|

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ιούνιος 26th, 2023|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης Διακρατικής Συνεργασίας με θέμα: «i-flavours-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΨΗΦΙΑΚΑ» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιούνιος 26th, 2023|

espd-request-v2-1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ_sign_αδαμ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23-2 ΜΕΛΕΤΗ - ΦΑΥ - ΣΑΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ_sign_αδαμ_αδα

Ιούνιος 26th, 2023|

Analytiki prokirixis_2023_ALIEIA Perilipsi prokirixis_2023_ALIEIA

Ιούνιος 8th, 2023|

Απ’ ευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την κατάρτιση πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, με κωδικό cpv 73220000-0 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης).   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_23PROC012810387

Ιούνιος 2nd, 2023|

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRJ8U_pLmJ70akQ9CFpwGZOIE_DDpOboAKft9PpneTq3wQfQ/viewform

Μάιος 31st, 2023|

Διακηρυξη ΣΔ_Προβολή_ΟΔΣΦ_23PROC012680318   ΠΕΡΙΛΗΨΗ+ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

Μάιος 16th, 2023|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ_2023_Ψ0ΨΦ46ΝΠΙΩ-Ω45

Μάιος 9th, 2023|