Νέα – Προκηρύξεις

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων

Ιούνιος 28th, 2022|

Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ._Αναπτυξιακή Πηλίου 2021 Ισολογισμός & Αποτελέσμάτα Αναπτυξιακή Πηλίου ΑΕ_2021 κατά ΕΛΠ

Ιούνιος 24th, 2022|

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔ . ΠΑΡΕΜΒ. ΔΗΜ.ΧΑΡ_ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕ Συνημμένα

Ιούνιος 8th, 2022|

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων

Ιούνιος 2nd, 2022|

PROKHRYXH GIA POL_MHXAN & XOR_MHXAN_proti version_ΝΑΙ_ΑΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μάιος 27th, 2022|

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΕΚΔ.1

Μάιος 19th, 2022|

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε – «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε» ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα από 15-05-2022 έως 31-12-2022 με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 1. Analytiki prokirixis_2022_pol mhx_ADA 2.Perilipsi prokirixis_2022  

Απρίλιος 15th, 2022|

Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα Δημοσίου χαρακτήρα. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΑ_3Η_ΑΔΑ_9ΓΔΩ46ΨΧΞΧ-ΒΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_19.2_ΔΗΜΟΣΙΕΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ_3Η ΕΝΤΥΠΑ

Απρίλιος 1st, 2022|

Λόγω θετικού κρούσματος COVID-19 στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, οι ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του Τ.Π. θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 24/01/2022 ημέρα Δευτέρα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση Από την Δ/νση

Ιανουάριος 10th, 2022|

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.), σύμφωνα με το  υπ΄ αριθμ.: 342/02.12.2021 πρακτικό του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πηλίου Α.Ε., θέμα 1ο περί Αποδοχής της εισήγησης της ΕΔΠ LEADER και δημοσιοποίησης της υπόψη Προκήρυξης. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας ενός έτους, με: ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Γεωπόνου και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Κωδ. Θέσης 1) ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Κωδ. Θέσης 2) ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού [...]

Δεκέμβριος 3rd, 2021|

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Νοέμβριος 17th, 2021|

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020», προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους [...]

Νοέμβριος 3rd, 2021|

PROSKLHSH EKDHLOSHS ENDIAFERONTOS_oik_gf_ΑΔΑ

Οκτώβριος 27th, 2021|

Anakoinosi gia symbasi ergou_pe_tritsis_ΑΔΑ

Οκτώβριος 27th, 2021|

PROSKLHSH EKDHLOSHS ENDIAFERONTOS_oik_lt_ΑΔΑ

Οκτώβριος 27th, 2021|

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 638/27.09.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης")   Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ):  Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) Έχοντας υπόψη: Το με αρ. πρωτ. [...]

Οκτώβριος 27th, 2021|

Ανακοίνωση_Τροποποίηση 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ_ΕΑΠ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΤΔ_ΕΑΠ ΕΥΚΕ_1η τροποποίηση

Οκτώβριος 11th, 2021|

parousiasi_1hs prosklisis idiotika_etha

Οκτώβριος 11th, 2021|

Στο πλαίσιο της 1ης  Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού  χαρακτήρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων)» η ΟΤΔ προτίθεται να πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις στην περιοχή παρέμβασης σύμφωνα με το πρόγραμμα του πίνακα ως εξής: ΜΕΡΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΚΕΡΙ (παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τρικερίου) ΔΕΥΤΕΡΑ 11/10/2021 19:30-21:00 ΣΚΟΠΕΛΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ΠΕΜΠΤΗ 14/10/2021 12:00-13:30 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ (Δημαρχείο) [...]

Οκτώβριος 11th, 2021|

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων της 2ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος Νομού Μαγνησίας LEADER/CLLD με τίτλο: «Στρατηγικοί πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης στη Μαγνησία και τις Σποράδες» ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οκτώβριος 8th, 2021|