ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΗΛΙΟ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
διασχίζοντας πανέμορφους τόπους

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ εκδόθηκε και ο παρόν οδηγός με σκοπό την προβολή της περιοχής του Πηλίου και των νησιών των Β. Σποράδων. Ο οδηγός είναι μικρού μεγέθους για εύκολη μεταφορά και είναι δομημένος στις εξής ενότητες: φυσική κληρονομιά, ιστορική μνήμη, πολιτισμός και λαογραφία, οικονομική δραστηριότητα και .η περιοχή αλλιώς.