ΚΥΑ_ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και
λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.