Η Ε.Α.Π. Α.Ε. συμμετείχε στην ημερίδα με τίτλο «Μορφές εναλλακτικού τουρισμού και αγροτικές πολιτικές» που διοργανώθηκε από το δήμο Νοτίου Πηλίου, το Εμπορικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, τον Ιππικό φυσιολατρικό όμιλο Μηλεών και το περιφερειακό γραφείο του Ιταλοελληνικού Επιμελητηρίου που έλαβε χώρα στις Μηλιές Πηλίου στις 18/2/2012.