Η Ε.Α.Π. Α.Ε. συμμετείχε σε 2 ενημερωτικές ημερίδες στις 5 και 8/3/2012 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΚΤ Ρουμανίας διακρατικού προγράμματος «DURABIL – from subsistence to sustainability». Το εν λόγω πρόγραμμα έχει στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές και σκοπεύει στο να συντελέσει στην ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ Ρουμάνικων και Ελληνικών επιχειρήσεων.
Σχετική παρουσίαση (pdf)