3η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 – 2006

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ LEADER+

Σκοπός – Στόχος
Εταίροι
Δράσεις
Προϊόντα
Ανταλλαγές

Σκοπός – Στόχος

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Ε.Α.Π. Πηλίου Μαγνησίας στην Ελλάδα και η Ο.Τ.Δ. Association Pays PERIGORD VERT της Dordogne στη Γαλλία πραγματοποίησαν διακρατική συνεργασία με τίτλο:«Υποστήριξη γυναικείας επιχειρηματικότητας–Προώθηση επιχειρηματικότητας των τοπικών προϊόντων και του τουριστικού προϊόντος των περιοχών».

Η συνεργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2  «στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών», του μέτρου 2.2 «συνεργασία μεταξύ περιοχών δυο ή περισσότερων κρατών:διακρατική συνεργασία», στην κατηγορία πράξεων  2.2.1. «συνεργασίες σε θέματα αγροτικού τουρισμού», της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+, με επιδιωκόμενο σκοπό της συνεργασίας την:

  1. Αναζήτηση της τοπικής ταυτότητας μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
  2. Ανάπτυξη βιώσιμων δεσμών μεταξύ των εμπλεκομένων περιοχών
  3. Ανάδειξη της τοπικής τεχνογνωσίας, της τοπικής γεωργίας, του τουρισμού και της τοπικής κουζίνας,

με επιμέρους στόχους ως ακολούθως:

A. Βέλτιστη αξιοποίηση, μέσω κοινών δράσεων, των ιδιαίτερων τοπικών μας  προϊόντων  :

A1. Προετοιμασία διασταυρούμενων δράσεων με στόχο την εμπορευματοποίηση των προϊόντων,

A2. Μελέτη των συνθηκών πώλησης προϊόντων προέλευσης στο πλαίσιο του αγροτουρισμού.

A3. Συνέπεια των παραπάνω, η υλοποίηση σχεδίων δημιουργίας γυναικείων πρωτοβουλιών, που θα βασίζονται στα τοπικά προϊόντα προέλευσης.

B. Ανάπτυξη γυναικείας αλληλεγγύης προς το σκοπό αυτό στην κάθε περιοχή, αλλά και μεταξύ των περιοχών, με μια έμφαση στην ενσωμάτωση δύσκολων περιπτώσεων  γυναικών της υπαίθρου.

B1. Αλληλεγγύη μεταξύ γυναικών παραγωγών, μεταποιητριών, εστιατόρων, σε κάθε περιοχή, αλλά και μεταξύ των δυο περιοχών,

B2. Αλληλεγγύη προς γυναίκες σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση.

Γ. Από κοινού ανάπτυξη παιδαγωγικών εργαλείων στο θέμα της διατροφής και της γαστρονομίας ξεκινώντας από τα τοπικά προϊόντα προέλευσης :

Γ1. παιδαγωγικής φύσεως προϊόντα που θα απευθύνονται σε παιδιά και εκπαιδευτικούς,

Γ2. παιδαγωγικής φύσεως προϊόντα που θα απευθύνονται σε ενηλίκους

Στην πραγματικότητα, τελικός σκοπός αυτής της διακρατικής συνεργασίας οφείλει να είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς, ως πλαισίου, που θα αναδείξει την τοπική ταυτότητα και φυσιογνωμία των εμπλεκόμενων φορέων, την ανάπτυξη της γνώσης μεταξύ των φορέων, την επικοινωνία, την αλληλεγγύη και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των δυο περιοχών, και στο τέλος τη δημιουργία νέων αγορών για τα τοπικά προϊόντα και τον αγροτουρισμό των δυο περιοχών.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. Association Pays PERIGORD VERT
Ταχ. Διεύθυνση ΛΑΡΙΣΗΣ 191, ΤΚ 38334, ΒΟΛΟΣ 9 PLACE Du Dr Duvignaud 24310 BRANTOME – FRANCE
Τηλέφωνο 2421078391-5 +33553063772
FAX 2421078215 +33553063943
email info@eapilio.gr leader.hp@perigord.tm.fr
Website http://www.eapilio.gr http://www.perigord.tm.fr/leader/accueil.htm
Νόμιμος Εκπρόσωπος ΒΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Debet  Michel
Αρμόδιος για επαφές ΤΣΟΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ VALERIE VALLES
Γλώσσες ομιλίας ελληνικά, γαλλικά γαλλικά

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ 2006

ΔΡΑΣΗ Β1.1: Αμοιβαίες επισκέψεις γυναικών των αγροτουριστικών συνεταιρισμών στο Πήλιο

ΔΡΑΣΗ Β1.2: Φάση προετοιμασίας και δοκιμών των συνταγών για το τεύχος συνταγών «Άνοιξη-Καλοκαίρι»

ΔΡΑΣΗ Β1.4: Ταξίδι στο PV ομάδας γυναικών από το Πήλιο

ΔΡΑΣΗ Β1.5: Από κοινού Παρουσίαση στο κοινό προϊόντων και από τις δυο περιοχές

ΔΡΑΣΗ Β1.6: Φεστιβάλ στο Πήλιο με παιδαγωγικό χαρακτήρα

ΔΡΑΣΕΙΣ    2007

ΔΡΑΣΗ Β1.7: Προετοιμασία του τεύχους συνταγών «Φθινόπωρο-Χειμώνας»

ΔΡΑΣΗ Β1.8: Ταυτόχρονη έκδοση των συνταγών «Φθινόπωρο-Χειμώνας»

ΔΡΑΣΗ Β1.10: Προβολή σχεδίου και αποτελεσμάτων – Δημοσιότητα

ΔΡΑΣΗ Β2.1: Επίσκεψη εργασίας γυναικών του PV στο Πήλιο

ΔΡΑΣΗ Β2.2: Προετοιμασία ημερολογίου με ελληνογαλλικές συνταγές

ΔΡΑΣΗ Β2.3: Έκδοση του Ημερολογίου

Δράση Β2.5: Εορταστικό και Παιδαγωγικό Φεστιβάλ στο PV

Δράση Β2.6: Μετάφραση Οδηγού «Πήλιον Όρος» σε γαλλικά και αγγλικά

Δράση Β2.7: Εκτύπωση Οδηγού «Πήλιον Όρος» σε δύο γλώσσες (γαλλικά και αγγλικά)

ΔΡΑΣΕΙΣ   2008

ΔΡΑΣΗ Β1.3: Δημοσίευση τεύχους συνταγών «Άνοιξη-Καλοκαίρι»

ΔΡΑΣΗ Β2.4: Σύλληψη/ Υλοποίηση παιδαγωγικού υλικού για την αξιοποίηση των προϊόντων προέλευσης των δυο περιοχών (παιγνίδια για το τρίπτυχο: Διατροφή-Γεύση – Υγεία)

Δράση Β2.8: Δημιουργία DVD διακρατικής συνεργασίας

Δράση Β2.9: Κατασκευή σελίδας ΙΝΤΕΡΝΕΤ  από την ομάδα του Πηλίου για την προώθηση των προϊόντων και των δυο περιοχών.

ΔΡΑΣΗ Β2.10: Μελέτη βιωσιμότητας αμοιβαίας  εμπορευματοποίησης των προϊόντων και των αγροτουριστικών υπηρεσιών των δυο περιοχών

ΔΡΑΣΗ Β2.11: Σεμινάριο τελικής αξιολόγησης προγράμματος

ΔΡΑΣΗ Β2.12: «Ο λόγος σου με χόρτασε» ,*Προφορική παράδοση και τροφή

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η έκδοση «Γεύσεων Πάθους» των συνταγών «Φθινόπωρο-Χειμώνας» και «Άνοιξη – Καλοκαίρι»

Το ελληνογαλλικό τεύχος συνταγών αποτελεί ένα πολιτισμικό και παιδαγωγικό προϊόν, που απορρέει από το πρόγραμμα συνεργασίας, με στόχο την παραδοσιακή υγιεινή διατροφή των δύο περιοχών.

Η Έκδοση του Ημερολογίου

Το ημερολόγιο αυτό, με ωραία παρουσίαση, αποτελεί ένα νέο προϊόν,  προϊόν διασταύρωσης για την αξιοποίηση των προϊόντων, την ευαισθητοποίηση του κοινού, και την επικοινωνία του προγράμματος.  Το ημερολόγιο εκτυπώθηκε σε δύο τύπους – ημερολόγιο γραφείου και ημερολόγιο τοίχου.

Για την καλύτερη επικοινωνία και την προβολή της περιοχής του Πηλίου προς τους διακρατικούς εταίρους, έγινε η εκτύπωση του οδηγού Πήλιον Όρος που προέκυψε από το μέτρο 03 Δράση 007 «Μελέτες, Έρευνες, Καταγραφές του προγράμματος της ΟΤΔ LEADERII. H ΟΤΔ στην Γαλλική και Αγγλική γλώσσα.

Παιδαγωγικό υλικό

Παιχνίδια από την αξιοποίηση των συνταγών με τοπικά προϊόντα και η σημασία χρησιμοποίησης τοπικών προϊόντων και παραδοσιακών συνταγών στη διατροφή μας. Ιδιαίτερα αφορά τα μικρά παιδιά, ώστε να διαμορφώσουν σωστές διατροφικές συνήθειες αποτελεί το στόχο της δράσης με την υλοποίηση παιγνιδιών που θα σχετίζονται με το τρίπτυχο Διατροφή – Γεύση-Υγεία, ώστε να διαπιστώσουν ότι η καλή Υγεία χτίζεται με σωστή διατροφή που δε στερείται γευστικών αποτελεσμάτων.

Τα παιχνίδια αυτά θα αποτελέσουν ακόμη ένα προϊόν απορρέον από την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων.  Θα έχουν ένα άμεσο παιδαγωγικό ενδιαφέρον, αλλά και εμπορικό – έστω όχι άμεσα – ενδιαφέρον.

Το Περιβαλλοντικό Κέντρο Μακρινίτσας αξιοποιεί το υλικό αυτό, γνωρίζοντας στους μαθητές, που επισκέπτονται το κέντρο, την υγιεινή παραδοσιακή διατροφή του Πηλίου.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΑΠ ΣΤΟ PERIGORD VERT (19-27/05/2006)

Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, που υλοποιεί η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου (Ε.Α.Π. Α.Ε.), πραγματοποιήθηκε αποστολή επίσκεψης είκοσι γυναικών εκπροσώπων των γυναικείων συνεταιρισμών της περιοχής του Πηλίου, των Β. Σποράδων και του Πτελεού, εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, του Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας και εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στοPerigord Vert της Dordogne στη Γαλλία από τις 21/05/2006 – 25/05/2006.

Την αποστολή συνόδευε ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Α.Π. Α.Ε. κ. Δημήτριος Τσοπανούδης και η εξωτερική συνεργάτης της Ε.Α.Π. Α.Ε. για τη διακρατική συνεργασία κ. Χρύσα Τσαγανού.

Κατά τη διάρκεια παραμονής της αντιπροσωπείας στο Perigord Vert, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες επισκέψεις σε αγροτουριστικές εγκαταστάσεις της περιοχής και έκθεση των προϊόντων των γυναικείων συνεταιρισμών στο Περιβαλλοντικό Κέντρο της Varaignes.

Η αποστολή αναχώρησε την Παρασκευή 19 Μαΐου 2006 και η επιστροφή ήταν στις 28.05.2006.

 

ΠΡΩΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΟΤΔ P.V.  ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ (19-27/05/2006)

Στο πλαίσιο αυτό της διακρατικής συνεργασίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, πραγματοποιήθηκε αποστολή επίσκεψης δέκα γυναικών εκπροσώπων γυναικείων επιχειρήσεων της περιοχής του Perigord Vert, στο Πήλιο από τις 15/09/2006 – 19/09/2006.

Την αποστολή συνόδευε ο κ. Achille Tsoukas, Σύμβουλος Ανάπτυξης της Νομαρχίας της Dordogne, Πρόεδρος της Αδελφοποίησης των Κοινοτήτων Varaignes – Μακρινίτσα, η κα Marie-Elisabeth Chassagne, Αντιπρόεδρος του CPIE, υπεύθυνη του προγράμματος συνεργασίας και η κα  Valerie Valles, Συντονίστρια Προγράμματος LEADER+ Perigord Vert.

Κατά τη διάρκεια παραμονής της αντιπροσωπείας του Perigord Vert, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες επισκέψεις στους γυναικείους συνεταιρισμούς της περιοχής και σε διάφορες αγροτουριστικές επιχειρήσεις – ξενώνες.

Επίσης πραγματοποιήθηκε Διαγωνισμός Ελληνικού και Γαλλικού Παραδοσιακού φαγητού και γλυκού μεταξύ των μελών των γυναικείων συνεταιρισμών και των γυναικών της γαλλικής αντιπροσωπείας στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Μηλεών στα Καλά Νερά.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΑΠ ΣΤΟ PERIGORD VERT (10-22/07/2007)

Κατά την υλοποίηση της Β΄ Φάσης πραγματοποιήθηκε 2ο ταξίδι στη Γαλλία (Δράση Β2.5) με τη συμμετοχή φορέων από την περιοχή μας και ήταν : οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, το χρονικό διάστημα 10 – 22 Ιουλίου 2007.

Την αποστολή συνόδευε ο Πρόεδρος της ΕΑΠ Α.Ε. κ. Βακούλας Σταμάτιος, ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Α.Π. Α.Ε. κ. Τσοπανούδης Δημήτριος και η εξωτερική συνεργάτης της Ε.Α.Π. Α.Ε. για τη διακρατική συνεργασία κ. Χρύσα Τσαγανού.

Κατά τη διάρκεια παραμονής της αντιπροσωπείας στο Perigord Vert, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες επισκέψεις σε αγροτουριστικές εγκαταστάσεις της περιοχής και διοργανώθηκε εκδήλωση παραδοσιακής κουζίνας των μελών γυναικών των γυναικείων συνεταιρισμών και έκθεση των προϊόντων στο Περιβαλλοντικό Κέντρο της Varaignes.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΟΤΔ P.V.  ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ (24-28/11/2007)

Κατά την υλοποίηση της Β΄ Φάσης πραγματοποιήθηκε ταξίδι από την ΟΤΔ Perigord Vert στην περιοχή του Πηλίου για την υλοποίηση της Δράσης Β2.1 «Επίσκεψη εργασίας γυναικών του PV στο Πήλιο», κατά το χρονικό διάστημα 24 – 28 Νοεμβρίου 2007.

Από την αντιπροσωπεία Perigord Vert επισκέφθηκαν την περιοχή 11 άτομα, από τους οποίους οι 7 ήταν γυναίκες παραγωγοί και επιχειρηματίες στον τομέα του αγροτουρισμού, 2 ήταν από το Περιβαλλοντικό Κέντρο τηςVaraignes και 2 ήταν από την αντίστοιχη αναπτυξιακή ΟΤΔ.

Τόσο από πλευράς των επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις, όσο και από την φιλοξενία που παρείχε η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου, οι διακρατικοί εταίροι αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις και ευχαριστήθηκαν με την συμμετοχή τους στην παρασκευή παραδοσιακών φαγητών που πραγματοποιήθηκαν στους γυναικείους συνεταιρισμούς Πτελεού, Πορταριάς, Ζαγοράς και Ανηλίου.