Γεύσεων Πάθος

Κατά την υλοποίηση της διακρατικής συνεργασίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ με την Αναπτυξιακή Εταιρία του Perigord vert της Γαλλίας δημιουργήθηκε και τυπώθηκε το βιβλίο με ελληνικές και γαλλικές παραδοσιακές συνταγές των δυο περιοχών με τίτλο «Γεύσεων πάθος».