Γεύσεις Θεσσαλίας

Κατά την υλοποίηση της διατοπικής συνεργασίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ με τις αναπτυξιακές της περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΝΕΛΚΙΣ Α.Ε., ΑΝΚΑ Α.Ε. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) δημιουργήθηκε και τυπώθηκε το βιβλίο με τίτλο «Γεύσεις Θεσσαλίας, ένα οδοιπορικό στην ιστορία, την παράδοση και τη γαστρονομία της Θεσσαλικής γης». Επίσης, εκδόθηκε ένα πακέτο που περιλαμβάνει 4 θεματικούς χάρτες, έναν για κάθε νομό της Περιφέρειας, όπου περιλαμβάνονται οι «γευστικές διαδρομές της Θεσσαλίας».