Λόγω θετικού κρούσματος COVID-19 στον Αναπτυξιακό Οργανισμό,

οι ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του Τ.Π. θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 24/01/2022 ημέρα Δευτέρα.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Από την Δ/νση