ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.pdf