ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf