Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο τα αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Β΄ φάσης και βαθμολόγησης των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ έλαβε την 9η θέση με 82,61 βαθμούς. Η κατάταξή της στην πρώτη δεκάδα των φορέων που συμμετείχαν στην ως άνω πρόσκληση και κατέθεσαν τοπικό πρόγραμμα, καταδεικνύει την ποιότητα της πρότασης της, η οποία ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας.

Αναμένεται στο άμεσο μέλλον η ΕΥΔ ΠΑΑ ΚΑΙ Η ΕΥΔ του ΕΠΑλΘ 2014-2020 να προχωρήσουν στον καθορισμό του ανώτατου ποσού που θα κατανεμηθεί σε κάθε τοπικό πρόγραμμα έτσι ώστε εφόσον πραγματοποιηθεί και η σχετική αναμόρφωση αυτού να ξεκινήσει η υλοποίηση του.