Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.(Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α» , ως ενδιάμεσος φορέας (ΕΦ) ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Προτεραιότητας 4 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο: «Στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης για την Μαγνησία και τις Σποράδες» υπογράφηκαν οι παρακάτω Αποφάσεις ένταξης:

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€)
1 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ iSkiathos– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκιάθου 68.138,00
2 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Διατηρητέα κατοικία Μελαχροινού) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 152.520,00
3 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Μελέτη Δασικής Αναψυχής στην Ευρύτερη Περιοχή του Τρικερίου 40.000,00
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 279.887,20