Νέα – Προκηρύξεις

/Νέα - Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσεων

Προκηρύξη θέσεων (αναλυτικά) για: - Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης - Γεωπόνο - Πολιτικό Μηχανικό - Μηχανικό Περιβάλλοντος

By | Δεκέμβριος 7th, 2012|0 Comments

Υποβληθείσες προτάσεις 2ης προκύρηξης Τ.Π. LEADER – Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη του έργου LAKEADMIN

Υποβληθείσες προτάσεις 2ης προκύρηξης Τ.Π. LEADER Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη του έργου LAKEADMIN

By | Νοέμβριος 16th, 2012|0 Comments

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος - Περιγραφή προγράμματος [rar] - Παραρτήματα [rar] - Παράταση για 05.11.2012

By | Ιούλιος 13th, 2012|0 Comments

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για θέσεις ειδικότητας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος

By | Απρίλιος 2nd, 2012|0 Comments

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER

By | Φεβρουάριος 25th, 2012|0 Comments

Αποτελέσματα 1η Προκήρυξης Τ.Π.LEADER

Αποτελέσματα 1η Προκήρυξης Τ.Π.LEADER - Ανακοίνωση - Πρακτικό

By | Ιανουάριος 5th, 2012|0 Comments

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (έληξε) - Πολιτικό Μηχανικό & Μηχανικό Περιβάλλοντος - Δικηγόρο & Λογιστή-Φοροτεχνικό - Γεωπόνο

By | Δεκέμβριος 15th, 2011|0 Comments

Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια & Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού της ΕΑΠ ΑΕ για την προμήθεια & Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (έληξε) +[zip] Συνοδευτικά αρχεία (παραρτήματα)

By | Σεπτέμβριος 12th, 2011|0 Comments

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER (έληξε) +[zip] Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΕΑΠ ΑΕ +[zip] Παραρτήματα

By | Μάρτιος 17th, 2011|0 Comments

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου (έληξε)

By | Δεκέμβριος 16th, 2010|0 Comments