Νέα – Προκηρύξεις

/Νέα - Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (έληξε) - Πολιτικό Μηχανικό & Μηχανικό Περιβάλλοντος - Δικηγόρο & Λογιστή-Φοροτεχνικό - Γεωπόνο

By | Δεκέμβριος 15th, 2011|0 Comments

Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια & Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού της ΕΑΠ ΑΕ για την προμήθεια & Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (έληξε) +[zip] Συνοδευτικά αρχεία (παραρτήματα)

By | Σεπτέμβριος 12th, 2011|0 Comments

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER (έληξε) +[zip] Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΕΑΠ ΑΕ +[zip] Παραρτήματα

By | Μάρτιος 17th, 2011|0 Comments

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου (έληξε)

By | Δεκέμβριος 16th, 2010|0 Comments