Νέα – Προκηρύξεις

/Νέα - Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ»

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ): Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Το υπ. αριθμ. 7/09-03-2018 πρακτικό, θέμα 1ο του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ CLLD/LEADER) της Ο.Τ.Δ Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ περί «’Εγκρισης της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Τοπικού [...]

By | Ιούλιος 11th, 2018|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΑΠ ΑΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ

H Eταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 για το νομό Μαγνησίας και ειδικότερα για το Υπο-μέτρου 19.4 “Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση” προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, ένα (1) άτομο, με αντικείμενο την υποστήριξη της Εταιρείας σε [...]

By | Απρίλιος 30th, 2018|0 Comments

Road trip (οδικό ταξίδι) στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών,για την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Ευρώπη

Road trip ΕΙΔΗΣΗ

By | Φεβρουάριος 8th, 2018|0 Comments

Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020»

23.01.2018 - KYA 2635_ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19.2

By | Ιανουάριος 23rd, 2018|0 Comments

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

23.01.2018 - ΥΑ 13214_19.2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ

By | Ιανουάριος 23rd, 2018|0 Comments

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

23.01.2018 - ΥΑ 13215_19.2 ΔΗΜΟΣΙΑ

By | Ιανουάριος 23rd, 2018|0 Comments

Εγκεκριμένο Αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER της ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε με τίτλο: «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες»

23.01.2018 -   Εγκεκριμένο Αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα ΕΑΠ ΑΕ  

By | Ιανουάριος 23rd, 2018|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2017

By | Μάιος 31st, 2017|0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περίληψη Προκήρυξης Αναλυτική Προκήρυξη Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και στην Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ [...]

By | Φεβρουάριος 6th, 2017|0 Comments

ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΚΥΑ_ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

By | Δεκέμβριος 19th, 2016|0 Comments