Νέα – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (έληξε) - Πολιτικό Μηχανικό & Μηχανικό Περιβάλλοντος - Δικηγόρο & Λογιστή-Φοροτεχνικό - Γεωπόνο

Δεκέμβριος 15th, 2011|

Προκήρυξη Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού της ΕΑΠ ΑΕ για την προμήθεια & Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (έληξε) +[zip] Συνοδευτικά αρχεία (παραρτήματα)

Σεπτέμβριος 12th, 2011|

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER (έληξε) +[zip] Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της ΕΑΠ ΑΕ +[zip] Παραρτήματα

Μάρτιος 17th, 2011|

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου (έληξε)

Δεκέμβριος 16th, 2010|