Νέα – Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσεων για γεωπόνο, πολιτικό μηχανικό και μηχ.περιβάλλοντος

Δεκέμβριος 8th, 2014|

- Αποτελέσματα 3ης Προκήρυξης Τ.Π. LEADER - Πρακτικά

Σεπτέμβριος 20th, 2014|

Πρόσκληση εκδήλωσης για την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER - Περιγραφή προγράμματος

Αύγουστος 12th, 2014|

Πρόχειρος διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Nature Tourism Biennale στην Πορτογαλία

Αύγουστος 9th, 2014|

Παράταση - 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» - Παράταση πρόσκλησης

Φεβρουάριος 24th, 2014|

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» - Περίληψη πρόσκλησης - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος - Περιγραφή προγράμματος [rar] - Παραρτήματα [rar]

Δεκέμβριος 12th, 2013|

- Ανακοίνωση για πρόθεση επιλογής αναδόχου με απευθείας ανάθεση - Προκήρυξη θέσεων για γεωπόνο, πολιτικό μηχανικό και μηχανικό περιβάλλοντος

Δεκέμβριος 5th, 2013|

Οριστικά αποτελέσματα 2ης προκήρυξης Τ.Π.LEADER

Ιούνιος 21st, 2013|

- Αποτελέσματα 2ης Προκήρυξης Τ.Π. LEADER - Πρακτικά

Μάιος 27th, 2013|

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312, 313 του 'Αξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης, με την υπ΄ αριθ. 9175/23-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 311,312,313, μέχρι και την 24η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή.

Απρίλιος 24th, 2013|

2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312, 313 του 'Αξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) [doc]

Μάρτιος 19th, 2013|

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π/Υ 15.000€+ΦΠΑ - Αναλυτικό τεύχος - Παραρτήματα

Ιανουάριος 16th, 2013|

Προκηρύξη θέσης Λογιστή ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για το έργο με Π/Υ 20.000€ +ΦΠΑ: «Παροχή Υπηρεσιών Διάδοσης - Προβολής για το Έργο “LAKEADMIN – Regional Administration of Lake Restoration Initiatives”»

Δεκέμβριος 20th, 2012|

Aνακοίνωση για πρόθεση επιλογής αναδόχου με απευθείας ανάθεση

Δεκέμβριος 19th, 2012|

Προκηρύξη θέσεων (αναλυτικά) για: - Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης - Γεωπόνο - Πολιτικό Μηχανικό - Μηχανικό Περιβάλλοντος

Δεκέμβριος 7th, 2012|

Υποβληθείσες προτάσεις 2ης προκύρηξης Τ.Π. LEADER Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη του έργου LAKEADMIN

Νοέμβριος 16th, 2012|

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος - Περιγραφή προγράμματος [rar] - Παραρτήματα [rar] - Παράταση για 05.11.2012

Ιούλιος 13th, 2012|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για θέσεις ειδικότητας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης - Περίληψη πρόσκλησης - Αναλυτικό τεύχος

Απρίλιος 2nd, 2012|

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER

Φεβρουάριος 25th, 2012|

Αποτελέσματα 1η Προκήρυξης Τ.Π.LEADER - Ανακοίνωση - Πρακτικό

Ιανουάριος 5th, 2012|