Νέα – Προκηρύξεις

Ε.Ι.2_3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_v1_080517

Οκτώβριος 23rd, 2020|

5. PROSKLHSH GIA YPOBOLH PROSFORAS

Οκτώβριος 23rd, 2020|

Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD H_Y_v4_ΑΔΑΜ Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD H_Y_v4_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οκτώβριος 5th, 2020|

Pinakas prosorinis katataxis

Οκτώβριος 1st, 2020|

1.Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD H_Y_v3_ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD H_Y_v3_ΑΔΑΜ

Αύγουστος 24th, 2020|

Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD Μελέτη Ποιότητας Τοπίου_v5_ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD Μελέτη Ποιότητας Τοπίου_v5_ΚΗΜΔΗΣ

Ιούλιος 30th, 2020|

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Ανάθεση υπηρεσιών εμπειρ. Αξιολόγησης ΤΠ LEADER_ΕΑΠ ΑΕ_TELIKO_5_2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Ανάθεση υπηρεσιών εμπειρ. Αξιολόγησης ΤΠ LEADER_ΕΑΠ ΑΕ_TELIKO_5_2020_ΚΗΜΔΗΣ

Ιούλιος 22nd, 2020|

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ):  Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Το υπ. αριθμ. 27/15-01-2020 πρακτικό, θέμα 1ο του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ CLLD/LEADER) της ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» που αφορά στην έγκριση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER με τίτλο: Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες. Το με αρ. πρωτ. 144/10-04-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του [...]

Ιούνιος 29th, 2020|

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.4 και 19.2.6 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων μετά την εξέταση υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών. Επισυνάπτεται  ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚAΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ανά υποδράση. pinakas_oristikon_apotelesmaton_EAP AE

Ιούνιος 26th, 2020|

Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD Δημοσιότητα_v4_ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD Δημοσιότητα_v4_ΑΔΑΜ

Ιούνιος 4th, 2020|

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.4 και 19.2.6 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ανακοινώνει τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. 153/27-06-2018 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων. Σημειώνεται ότι ο Πίνακας Αποτελεσμάτων είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών. Δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 (δεκαπέντε) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, από την (με [...]

Μάιος 19th, 2020|

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ):  Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Την υπ. αριθμ. 27/15-01-2020 πρακτικό, θέμα 1ο του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ CLLD/LEADER) της ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» που αφορά στην έγκριση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER με τίτλο: Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες. Το με αρ. πρωτ. 144/10-04-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του [...]

Απρίλιος 24th, 2020|

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, προτίθεται να συνάψει ετήσιες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.),  για  την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και στην Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ». Για περισσότερα βλέπετε  την αναλυτική προκήρυξη που επισυνάπτεται στο παρόν. 1. Analytiki prokirixis_2020 2.Perilipsi prokirixis_2020

Δεκέμβριος 5th, 2019|

Ανακοίνωση_2ης παράτασης 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ_ΕΑΠ ΑΕ

Οκτώβριος 18th, 2019|

Ανακοίνωση_παράτασης 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ_ΕΑΠ ΑΕ

Σεπτέμβριος 3rd, 2019|

Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων 1ης Προκήρυξης_ιδιωτικά2

Ιούλιος 18th, 2019|

Πρόσκληση Μετόχων

Ιούλιος 12th, 2019|

Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων 1ης Προκήρυξης_ιδιωτικά

Ιούλιος 11th, 2019|

Το «OpenVillage / Ανοιχτό Χωριό» είναι μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2017 από κατοίκους, τοπικούς φορείς και φίλους του Αγίου Λαυρεντίου με στόχο να βάλει ένα μικρό λιθαράκι στην τοπική ανάπτυξη, αξιοποιώντας τους τοπικούς πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους.  Κεντρική εκδήλωση αποτελεί η διοργάνωση ξεναγήσεων σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια του χωριού από τους ενοίκους τους και εθελοντές, για ένα Σαββατοκύριακο του χρόνου, προσφέροντας ένα πανόραμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που παρουσιάζει από το απλό λαϊκό σπίτι έως το πλούσιο αρχοντικό, εκκλησιές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και επιπλέον το δημόσιο χώρο και το φυσικό περιβάλλον. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από παράλληλες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, video, διαλέξεις, [...]

Ιούλιος 5th, 2019|

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER  με τίτλο: «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες» της ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους [...]

Ιούνιος 10th, 2019|