Νέα – Προκηρύξεις

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER  με τίτλο: Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες» της ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ»     Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους [...]

Απρίλιος 13th, 2021|

4. PROSKLHSH GIA YPOBOLH PROSFORAS_19.2 1. Texnikes prodiagrafes efimerida_19.2

Απρίλιος 9th, 2021|

1. Texnikes prodiagrafes efimerida_pr44. 4. PROSKLHSH GIA YPOBOLH PROSFORAS_pr4

Μάρτιος 29th, 2021|

1. Texnikes prodiagrafes DIMOSIEUSEIS 4. PROSKLHSH GIA YPOBOLH PROSFORAS

Φεβρουάριος 26th, 2021|

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Δεκέμβριος 31st, 2020|

4. PROSKLHSH GIA YPOBOLH PROSFORAS 1. Texnikes prodiagrafes LOGISTIKO PROGRAMMA

Δεκέμβριος 11th, 2020|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021_ΕΑΠ ΑΕ_ΑΔΑ

Δεκέμβριος 8th, 2020|

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων 19.2 ιδιωτικά (1)

Νοέμβριος 30th, 2020|

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις σκέψεις και τις απόψεις των Ευρωπαίων σχετικά με την εμπειρία τους σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές. Σκοπός του ερωτηματολογίου που μπορείτε να βρείτε παρακάτω, είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις/απόψεις των συμμετεχόντων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές σήμερα και επίσης όσον αφορά τις αλλαγές που, κατά τη γνώμη τους, θα πρέπει να σημειωθούν στις αγροτικές περιοχές έως το 2040. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συμβάλουν στην εκπόνηση ανακοίνωσης της Επιτροπής προς [...]

Νοέμβριος 20th, 2020|

4. PROSKLHSH GIA YPOBOLH PROSFORAS 1. Texnikes prodiagrafes memvrani

Νοέμβριος 17th, 2020|

Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.(Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α» , ως ενδιάμεσος φορέας (ΕΦ) ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Προτεραιότητας 4 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο: «Στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης για την Μαγνησία και τις Σποράδες» υπογράφηκαν οι παρακάτω Αποφάσεις ένταξης:     ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€) 1 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ iSkiathos– Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και [...]

Νοέμβριος 13th, 2020|

Ε.Ι.2_3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_v1_080517

Οκτώβριος 23rd, 2020|

5. PROSKLHSH GIA YPOBOLH PROSFORAS 1. Texnikes prodiagrafes portas

Οκτώβριος 23rd, 2020|

Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD H_Y_v4_ΑΔΑΜ Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD H_Y_v4_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οκτώβριος 5th, 2020|

Pinakas prosorinis katataxis

Οκτώβριος 1st, 2020|

1.Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD H_Y_v3_ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD H_Y_v3_ΑΔΑΜ

Αύγουστος 24th, 2020|

Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD Μελέτη Ποιότητας Τοπίου_v5_ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκληση ΕΑΠ CLLD Μελέτη Ποιότητας Τοπίου_v5_ΚΗΜΔΗΣ

Ιούλιος 30th, 2020|

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Ανάθεση υπηρεσιών εμπειρ. Αξιολόγησης ΤΠ LEADER_ΕΑΠ ΑΕ_TELIKO_5_2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Ανάθεση υπηρεσιών εμπειρ. Αξιολόγησης ΤΠ LEADER_ΕΑΠ ΑΕ_TELIKO_5_2020_ΚΗΜΔΗΣ

Ιούλιος 22nd, 2020|

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ):  Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Το υπ. αριθμ. 27/15-01-2020 πρακτικό, θέμα 1ο του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ CLLD/LEADER) της ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» που αφορά στην έγκριση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER με τίτλο: Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες. Το με αρ. πρωτ. 144/10-04-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του [...]

Ιούνιος 29th, 2020|

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.4 και 19.2.6 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων μετά την εξέταση υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών. Επισυνάπτεται  ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚAΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ανά υποδράση. pinakas_oristikon_apotelesmaton_EAP AE

Ιούνιος 26th, 2020|